17-02-04 Panamakanaal van Panama naar Colon. (Oostelijke richting). Gisteren hebben we een Porttalk bijgewoond van Howard-Nichols.me.uk, die alle porttalks verzorgd van de plaatsen die we aandoen. Een verhaal met diavertoning. Altijd interessant. En nu ook weer. Als oud geschiedenisleraar weet hij altijd boeiend te vertellen over de tours die ter plekke worden aangeboden. Na zijn presentatie gaan er ook altijd mensen nog een tour boeken. En dat is natuurlijk de bedoeling. Na een dag op zee gaan we vandaag van West naar Oost door het Panamakanaal. Het Panamakanaal is een kanaal dat de Atlantische oceaan en de Stille oceaan (de Pacafic) verbindt door de landengte van Panama. Die loopt van Cristobal aan de Limon Baai, een arm van de Caribische zee naar Balbao aan de Golf van Panama. Het Panamakanaal is iets langer dan 64 km exclusief de gegraven toegangskanalen aan beide zijden. De minimale diepte is 12,5 meter en de minimale breedte is 91,5 meter. Een groot gedeelte van de wereldvloot wordt door het Panamakanaal bediend en voorkomt varen rond de zuidpunt van Zuid-Amerika, een onstuimig en gevaarlijk gebied. En het bespaart zo duizenden kilometers en vele dagen vaartijd. Dit is voor ons de derde passage en deze keer vanaf de stad Panama, dus de westkant. De beschrijving van het verdere Panamakanaal begint aan de Oostkant, de Caribische zee. De toegang tot het Panamakanaal van de Atlantische oceaan (Caribische Zee) is 7,2 km gegraven kanaal. Vervolgens loopt het Panamakanaal 11,1 km licht buigend westwaarts voordat het uitkomt in het Gatun meer. Schepen worden dan 25,9 meter omhoog getild door de drie Gatun sluizen (locks), tot het peil van het Gatun meer. (Nieuw: Het waterpeil in het Gatun meer ligt nu 45 cm hoger op 27,1 meter en heeft nu 660 milioen liter water per dag meer beschikbaar. Drie scheepspassages) Het meer is ontstaan door afsluiting van de Chagres rivier door de Gatun dam, die aan de Gatun sluizen ligt. De Gatun sluizen liggen met drie aan elkaar en zijn dubbel, zodat er 6 sluiskamers zijn, 2 rijen van 3 kamers aaneen, en wel zodanig onafhankelijk, dat een schip omhoog kan tegelijk met een schip naar beneden. Alle kamers hebben een lengte van 305 meter en een breedte van 33,5 meter. Omdat veel schepen meer dan 33 meter breed zijn worden ze in het midden van de vaargeul gehouden door 6 treintjes aan beide zijden van het schip. De voortgaande stuwing wordt door het schip zelf gedaan. Alle schepen worden door het Panamakanaal geloodst door een loods van het Panamaconsortium. Vanaf de Gatun sluizen loopt het Panamakanaal door het Gatun meer in Zuidelijke en Zuidoostelijke richting naar het begin van de Gaillard cut (vroeger genoemd de Culebra cut), een uitgegraven en uitgehakt kanaal door een bergrug van de Andes, 13 km lang. Aan het einde van de Gaillard cut ligt de Pedro Miguel sluis, die een hoogteverschil heeft van 9,4 meter. De sluis ligt aan het Miraflores meer, dat 16,8 meter boven het zeeniveau van de Pacific (stille) oceaan ligt. Vervolgens loopt het Panamakanaal 2,1 km door het Miraflores meer en bereikt dan de twee Miraflores sluizen. Net als de Gatun sluizen maar nu twee kamers aaneen en twee naast elkaar. Deze sluizen laten vervolgens de schepen zakken tot het Pacific tide water niveau. (eb en vloed). Vanaf de Miraflores sluizen loopt het Panamakanaal nog 4 km naar Balbao aan de Golf van Panama, vanwaar een uitgebaggerd kanaal ongeveer 8 km doorloopt in de Baai. Buiten de aanleg van het Panamakanaal zijn ook nog de volgende bijzondere werken gerealiseerd. De Madden Dam in de Chagres rivier, met een reservoir om het waterstand in het Gatun meer op peil te houden gedurende het droge seizoen. Golfbrekers die bescherming bieden aan de kanalen aan beide einden van het Panamakanaal. Hydro elektrische installaties aan de Gatun en Madden dam. De Panamese spoorweg over 76,6 km van Colon aan het Atlantische eind van het Panamakanaal tot Panama-city aan de Stille oceaan (Pacific ocean). Het Panamakanaal is 24 uur per dag het hele jaar door operatief. Het kanaal is geschikt voor Panamax schepen. Panamax schepen zijn schepen die door het oude Panamakanaal kunnen varen, waarvan de grootte van de sluizen geschikt zijn. Dus langer dan 305 meter en/of breder dan 33,7 meter moeten omvaren via Punta Arenas in Chili. Om Vuurland en Patagonië heen of mogelijk door de straat van Magelhaans. ===================================================================== En nu is er dan een nieuw Panamakanaal. Dat wil zeggen, er zijn nieuwe sluizen geplaatst in een nieuw gegraven plek voor de sluizencomplexen en het gegraven kanaal in de Gaillard cut naar het Miraflores meer. Als we aankomen vanuit het westen (Panamastad) zie je het al. Links van het oude complex ligt de aanloop voor het nieuwe complex. Het sluizencomplex van het nieuwe kanaal heeft ook drie kamers die ieder net zoveel hoogteverschil overbruggen. Er is veel aandacht gegeven aan het waterbeheer. Bij elke doorgang van een schip door de sluizen loopt er water weg uit het hoger gelegen Gatun meer. Om de watercapaciteit van het meer te vergroten is het waterpeil met 0,45 m verhoogd tot 27,1 meter, waardoor er dagelijks 660 miljoen liter water extra beschikbaar is. Dat komt overeen met drie scheepspassages. De verdieping en verbreding van de vaarwegen door het meer en de kanalen vergroten de watercapaciteit nog eens met 1540 miljoen liter per dag, oftewel genoeg voor zeven passages. Daarnaast zijn de nieuwe sluizen zo ontworpen dat ze zo weinig water doorlaten. Daarom zijn bij elke sluis waterbassins aangelegd die water opvangen als het water in de sluis omlaag gaat en dat weer teruggeven om het waterpeil in de sluis te verhogen. De sluizen gebruiken daardoor 60% minder water dan zonder de bassins en 7% minder dan de bestaande veel kleinere sluizen. Al deze maatregelen bij elkaar maken per dag bijna vijftig extra sluispassages mogelijk. Er zijn 16000 scheepspassages per jaar. Ontwerp van de sluisdeuren: Nederlands bedrijf Iv-Infra, Jan Kop, een Nederlander in dienst van Belgisch bedrijf “Jan de Nul” is projectleider. Kijk naar een van de gigantische sluisdeuren. Tien meter breed, zestig meter lang en 25 meter hoog. Er zijn 16 sluisdeuren operatief. Daar zit veel techniek in. Ze kunnen aardbevingen met een kracht van 8,3 op de schaal van Richter weerstaan. En als zo’n Post-Panamax schip er tegen aan zou varen, werkt de deur nog steeds. Een Nederlands ontwerp, daar mogen we best een beetje trots op zijn. De kosten van de vernieuwing van dit Panamakanaal komen op ruim 5 miljard dollar. Een post-Panamax schip mag maximaal 366 meter lang zijn, 49 meter breed en een diepgang hebben van 15 meter. Dat grootste schip kan maximaal 12000 zeecontainers vervoeren, dat is 12000 TEU (Twenty foot Equivalent Unit). Het nieuwe Panamakanaal is al te klein voor schepen van 22000 TEU, die al rondvaren en o.a. in Rotterdam zijn geweest. Citaten en gedeelten uit: “de ingenieur” en Wikipedia.